همیشه فکرمی کردم این مرد بزرگ در ظرف وجودش نمی گنجد . راستی ،اگر قرار بود  باز هم زنده بماند ، بقیه ی زندگی اش را کجا جا می داد؟! به نظرم روی نفس های آخرش به زیبا ترین خط ننوشته ی جهان نوشت : آزادی !

پی نوشت :

نلسون ماندلا در گذشت !

----------

این شعر عبد الرحیم میرخانی برای ماندلا را هم بخوانید خالی از لطف نیست:

http://mimrahi.blogfa.com/post/37/